201409.24
0

Vd:n som vill lära folk att bättre ta hand om sin ekonomi

Av Christina Hultman

Sami Sulieman, vd för finansbolaget Prescott Lewis Invest i Malmö, har ett stort engagemang för privatekonomi. Han vill göra människor mer medvetna och intresserade av ekonomi, så att de kan ta ett större aktivt ansvar för sin privatekonomi.

Sami SuliemanPrivatekonomi är något som är väldigt viktigt och avgörande för hur vi kan leva våra liv. Men det här med ekonomi kan också kännas jobbigt och komplicerat. Om man vill göra något mer med sina sparpengar än att ha dem på banken är alternativen och möjligheterna otaliga och svåröverskådliga. Det finns aktier, obligationer, optioner, aktieindexobligationer och så vidare och dessutom olika sorters paketlösningar. En verklig djungel och i det närmaste ogenomtränglig, om man vill försöka förstå alla olika alternativ som erbjuds.
– Investeringsbranschen har länge varit svårbegriplig och komplex. Nu är det på gång att det kommer enklare och mer lättbegripliga alternativ som alla ska kunna förstå, berättar Sami.

Det finns också en rädsla för att låna pengar och investera som går tillbaka till 70- och 80-talet, fortsätter Sami, då det var dyrt att låna pengar. Då såg penningmarknaden helt annorlunda ut men sedan dess har mycket förändrats. Det som är oförändrat är att pengarnas värde sakta men säkert äts upp av inflationen, medan värdet på mark och fastigheter är stabilt eftersom tillgången är begränsad.

Ekonomi behöver inte vara svårt
Sami menar att detta med ekonomi inte behöver vara så svårt. Det sämsta man kan göra är att stoppa huvudet i sanden och inte göra något alls. Så vad ska man då göra om man som privatperson vill ha bättre koll på sin privatekonomi och, om möjligt, förbättra den miestenapteekki.com/?

Det gäller egentligen framför allt att ha koll på de fyra posterna inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Hur stora är inkomsterna respektive utgifterna per månad? Samt vilka tillgångar respektive skulder man har. Detta visar kassaflödet och så långt är det inget konstigt.
– Ett vanligt fel som folk gör är att de ser den egna bostaden, huset eller insatslägenheten, som en tillgång. Men strikt ekonomiskt sett så är tillgångar endast sådant som genererar intäkter, förklarar Sami.

Ett hus eller en bostadsrätt genererar tvärtom kostnader i form av ränteutgifter, när bostaden är köpt för lånade pengar. Om man däremot äger en lägenhet som man hyr ut räknas den som en tillgång.

Ett enkelt råd för att förenkla och förbättra sin ekonomi är att lägga om och samla alla lån till en bank. Sami berättar hur han och hans fru flyttade över alla lån till en och samma bank och på så sätt sänkte sina kostnader och ränteutgifter. I stället kunde de lägga pengar på att amortera av på lånen och därmed minska utgifterna ytterligare. Speciellt gäller det blankolån (lån utan säkerhet) där besparingen kan bli väsentlig eftersom dessa räntor alltid ligger högre än hypotekslån.
– Ett annat alternativ, när bostadsräntan är låg, är att belåna bostaden ytterligare och investera pengarna i något som ger högre avkastning än kostnaden för boräntan, föreslår Sami.

Fastigheter sjunker vanligtvis inte i värde medan inflationen gör att pengavärdet minskar. Som det är nu är bankräntan låg i förhållande till inflationen. Sami menar att inflationen, som är mellan 0-2%, egentligen är för lågt beräknad och att den inte motsvarar de verkliga prisökningarna. En förklaring är att riksbanken inte tar med bank- och finansbranschens avgifter eller priserna på energi i det konsumentprisindex de använder när de räknar fram inflationen. En inflation på 6-8% hade bättre beskrivit verkligheten, enligt Sami. Men inflationstakten är en politisk fråga och en högre inflation hade kunnat skapa alltför stor oro.

Ta råd men kolla och jämför själv
Oavsett vilka förändringar man vill göra med sina pengar, lån eller placeringar ska man alltid begära in offert från olika banker och jämföra. För man bör komma ihåg att banker vill “sälja” pengar, precis som ICA vill sälja mjölk. Vilket priset blir, det vill säga räntan, beror också på hur pass duktig förhandlare man är.
– En annan viktig detalj är att man inte ska vara rädd för att fråga. Och man ska fortsätta fråga tills man förstår erbjudandet, poängterar Sami.

Banken kan ju sina produkter och ska därmed också kunna förklara hur de fungerar. Däremot behöver de inte kunna så mycket annat om finansmarknaden, eftersom de främst är experter på och vill sälja sina egna produkter. Så ta emot råd, men se till att du förstår råden så att du kan kontrollera och jämföra de olika alternativen själv; för att sedan kunna fatta ett beslut som du känner dig trygg med. Det är viktigt att man känner sig trygg med sina ekonomiska beslut, avslutar Sami.