Helena Sulieman är CFO på Prescott Lewis och har över 10 års erfarenhet av bank & finans med tonvikt på kredit m.m.