201503.23
0

Så lyckas du med en chefs viktigaste uppgift – Sami Sulieman

Det här kan vara ”en av ledarskapets viktigaste grundpelare”. Men se upp för fallgroparna.

Att delegera rätt uppgifter till rätt person i rätt tid betraktas av många som en av ledarskapets viktigaste grundpelare. Trots att en effektiv delegerings- och uppföljningsprocess är en grundförutsättning för ett framgångsrikt ledarskap och en expansiv organisation begår chefer många misstag i samband med delegeringsprocessen, enligt Sami Sulieman, vd på Prescott Lewis Invest.

1.Ge inte upp om delegeringen inte flyter på från start.
Det är definitivt ingen självklarhet att delegeringsarbetet ska flyta på effektivt från start. Det är snarare regel än undantag att delegeringen misslyckas de första gångerna, ofta eftersom chefen inte är tillräckligt tydlig med förväntningarna på den uppgift som ska utföras eller inte har tillräcklig tilltro till att medarbetaren ska kunna lösa uppgiften efter eget huvud. Ge inte upp, även om delegeringsprocessen inte fungerar optimalt redan från start. Det kan ta tid innan delegeringsrutinerna etablerats, men när processen väl fungerar som den ska kan den bidra till att spara mycket tid.

2.Visa tilltro till medarbetarens problemlösande förmåga.
En avgörande framgångsfaktor när det gäller delegering är att vara tydlig med hur ambitionsnivån för den delegerade uppgiften bör se ut, om du vill att medarbetaren ska lägga mycket tid på den eller om det är viktigare att uppgiften överhuvudtaget blir utförd. Var tydlig med dina förväntningar och önskemål, men låt medarbetaren själv komma fram till exakt hur uppgiften ska lösas.

3. Undvik att vaka över medarbetaren som en hök.
Ett vanligt misstag är att vaka över medarbetaren som en hök för att säkerställa att uppgiften utförs på det sätt du önskar och föreställer dig. Hökbeteendet underminerar medarbetarens förtroende för dig och stjäl dessutom mycket värdefull tid. Den här sortens beteende riskerar också att underminera hela syftet med delegeringen.

4. Satsa på kontinuerliga uppföljningar.
Sami Sulieman förespråkar istället kontinuerliga uppföljningar som inte fokuserar på hur medarbetaren har löst uppgiften utan snarare att uppgiften utförts. Om du har svårt att komma ihåg när det är dags för uppföljningar rekommenderar jag att du lägger in påminnelser i kalendern.

5. Undvik att kringgå personen som fått uppdraget.
Ytterligare ett vanligt delegeringsmisstag som till varje pris bör undvikas är att man ska undvika att kringå den personen som man har delagerat till. Man ska helt enkelt fråga den medarbetaren direkt. Om man inte gör det så kan det bli svårt att delegera till den personen igen.

Till artikeln