201212.20
0

Pressmeddelande 20 December 2012 – Avenyn Spar

Malmö, 20 December, 2012

 

Handlingsplan presenteras för drabbade i spåren av Avenyn Spar´s konkurs

 

Prescott Lewis träder in för att stötta de 1900 investerare som tidigare var kunder i finansrådgivningsbolaget Avenyn Spar. Prescott Lewis har tagit fram en handlingsplan för en tryggare och mindre kostsam förvaltning av innehavet i 24MAS-aktier.

I november 2012 försattes försäkringsmäklaren Emittentum Avenyn Spar i konkurs. En stor del av företagets kunder har investeringar i det av media omskrivna bolaget 24MAS. Detta har orsakat oro hos många av de cirka 1900 drabbade. Oron gäller dels själva aktieinnehavet, dels de kostnader som innehavet innebär i form av bland annat förvaltningsavgifter.

Vi, Prescott Lewis Invest – med säte i Malmö – har förvärvat delar av konkursboet Avenyn Spar och därmed också fått uppgifter om företagets kunder. Dessa har via brev kontaktats för att upplysa om den handlingsplan för fortsatt förvaltning som Prescott Lewis arbetar med. En handlingsplan som framförallt ska kunna sänka kostnaden för det innehav som de 1900 investerare har. Vår förhoppning är också att kunna säkra aktieinvesteringen för så många som möjligt.

Prescott Lewis Invest har erfarenhet av en rad olika finansiella tjänster för privatpersoner, företag och institutioner. Visionen är att bli Nordens mest omtyckta finansbolag. Sami Sulieman är vd och grundare av Prescott Lewis.

 – Vi driver bland annat ett antal kampanjer för att återvinna kapital som förlorats på grund av dålig eller oseriös rådgivning. Vi för också en dialog med marknadens parter för att reda ut de problem som till exempel en konkurs kan innebära för investerare, berättar han.

De 1900 investerare som tidigare var kunder i Avenyn Spar kommer att personligen bjudas in till ett individuellt informationstillfälle med Prescott Lewis för att få mer information om handlingsplanen och den fortsatta processen.

– Vårt råd till investerarna nu är att undvika förhastade beslut, utan att ta ett steg i taget i den process vi vill vara med och stötta, säger Sami Sulieman vidare.

För mer information om Prescott Lewis Invest och förvärvet i delar av konkursboet Avenyn Spar, vänligen kontakta:


Sami Sulieman, VD / Koncernchef

070-68-679 245

sami.sulieman@plinvest.se

www.prescottlewis.com