201312.16
0

Därför är det viktigt att sätta mål som företagare

Publicerad i webbtidningen Allt om företagande 2013/12/16

Det är viktigt för företagare att sätta konkreta och tydliga mål för att man ska få klart för sig vad som är viktigt och vad man ska fokusera på menar Sami Sulieman, VD för Prescott Lewis, ett expansivt finansbolag i Malmö.

Sami har olika mål för olika delar av livet. Hans nya mål, som växt fram efter de senaste årens erfarenheter, är att han vill hjälpa småföretagare att lyckas och ge dem och deras familjer den trygghet i form av försäkringar och rådgivning som alla andra i samhället har.
På frågan vem eller vad som har inspirerat honom att sätta mål svarar Sami att han inte har någon direkt person eller situation att peka på, men att han alltid varit väldigt målorienterad.
– Jag har alltid haft stora mål och en stark drivkraft samt en nyfikenhet och en vilja att ifrågasätta och utforska. Det har sedan konkretiserats i att jag lärt mig en hel del om personlig utveckling. Den bok som inspirerat mig mest är Tänk rätt bli framgångsrik av Napoleon Hill, säger Sami entusiastiskt.

Ta reda på vad som betyder något
Enligt honom så finns det ett antal olika teorier och praktiker som handlar om hur man plockar fram ett mål. Det som är gemensamt för alla är att man börjar med att reflektera över vad man vill med sitt liv och vad som är viktigt.
– Sen kan man fördjupa det hela mycket genom att man går djupare och djupare i frågan ”varför”. När man ställer den frågan så kommer man så småningom fram till kärnan. Då har man funnit sin passion och det som driver en.

När man som företagare sätter mål blir allt annat mycket enklare, fortsätter Sami. Man får mer energi att jobba och man får klarhet i vad man ska fokusera på.
– Ytterligare en effekt av att sätta mål är att man får en hög nivå av passion, vilket smittar av sig och ger en följare som ledare, vilket i sin tur gör att man ofta når det man vill mycket snabbare.

När man inte sätter mål så riskerar man springa runt meningslöst och låta andra styra en vilket brukar innebära att man blir frustrerad av att aldrig nå fram, enligt hans erfarenhet.
– Det är även av yttersta vikt att medarbetarna är med och tar fram målen för verksamheten. Om de inte är med på målresan så kommer det inte brinna för att bidra för att målen ska uppnås och då blir det mest ord på papper istället för något som ger alla inblandade extra energi, säger Sami med eftertryck.

Ledaren behöver också inspirera sina medarbetare att ta sätta sina personliga mål så att de samtidigt som de uppnår företagets mål samtidigt också når sina egna och upplever den tillfredsställelsen, fortsätter han.
– Att sätta personliga mål ger en extra dimension som gör att medarbetarna lägger manken till och gör det lilla extra utöver vad tjänsten kräver. Dessutom blir det en energifylld och rolig arbetsplats där man trivs eftersom man ser att jobbet har en större mening än att bara lyfta lön och bidrar till att man uppnår mer med sitt liv och utvecklas genom att man utmanas.

Mål kan förändras
Ett mål behöver inte heller vara något statiskt utan kan förändras över tid.
– Alltefter att det att man når nya insikter, uppnår nya nivåer så kan man förändra sitt mål och vad man vill åstadkomma. I grunden handlar det om att ens drivkraft förändras, säger Sami.

Det finns enligt honom ett antal väldigt bra böcker om mål att läsa. Man kan också ha stor nytta av att anlita en mentor eller en coach samt gå på seminarier i de ämnen man önskar fördjupa sig i.

Inkludera familjen
Något Sami har erfarit är att när man vill ett mål som verkligen betyder något så är det bra att få med sig familjen i den drömmen. Ett råd han vill ge andra här är att ta med sig sin respektive till något mysigt ställe en dag eller två.
– Där kan man tillsammans reflektera över var man har varit, vart man är, vart man vill vara och hur man vill att livet ska se ut. Här ska man drömma obehindrat. Sen formulerar man ett antal mål som man vill uppnå ihop. På så vis stärker man målet för att det blir en känsla av att man gör det tillsammans. Samhörigheten är bra om den ena måste jobba över, resa mycket och så vidare och då behöver den andres stöd för det, utan att få skuldkänslor över att man är mindre tid hemma.

I grunden handlar framgång om att man specificerar vad man vill och vad som behöver hända för att man ska nå det målet. Ju mer specifikt man är i den processen desto lättare blir det att agera och göra rätt saker, avslutar Sami Sulieman.
Publicerad i webbtidningen Allt om företagande