201503.23
0

Så lyckas du med en chefs viktigaste uppgift – Sami Sulieman

Det här kan vara ”en av ledarskapets viktigaste grundpelare”. Men se upp för fallgroparna. Att delegera rätt uppgifter till rätt person i rätt tid betraktas av många som en av ledarskapets viktigaste grundpelare. Trots att en effektiv delegerings- och uppföljningsprocess är en grundförutsättning för ett framgångsrikt ledarskap och en expansiv organisation begår chefer många misstag…