Sami Sulieman med fokus på start-ups

Sami Sulieman är VD på Prescott Lewis och har över 15 års erfarenhet inom entreprenörskap, bank & finans och start-ups. De senaste engagemangen för Sami Sulieman finns på Crunchbase, en plattform för bolag och personer inom tech och finans som vill lära sig mer om varandra. I en artikel med Dagens PS får han frågan på hur han skulle kunna hjälpa entreprenörer att lyckas: ”Vi har förståelse för den den situation många entreprenörer befinner sig i, där det är svårt att förankra sin vision och passion hos extern part, och därför kommer vi förstå och satsa på de som har et starkt driv och en bra idé kolla detta.”. Det är ett stort problem att få tillgång till kapital som företagare och det har varit så en längre tid, säger Sami. Brist på finansiering gör att entreprenörerna inte kan skala upp sina verksamheter och ta in mer kunder och investera ytterligare i forskning och utveckling. Bankerna ser inte värdet som dessa bolag kan generera i framtiden och det blir på bekostnad av tillväxt och expansion. Jag kommer att erbjuda hjälp till de människor som samhället har valt att inte hjälpa och som har det svårt att ta sig tillbaka upp”, säger Sami.

Entreprenörskap och FinTech formar framtiden

När vi blickar framåt ser Sami Sulieman att FinTech är ett område som har potentialen att växa sig rejält stort. Det har spekulerats huruvida FinTech-bolagen kommer att konkurrera ut de gamla stor-bankerna. Enligt Sami är det inte säkert att någon måste vinna och den andra måste förlora. Det finns plats för samarbete mellan uppstickare inom FinTech, ledda av entreprenörer och storbankerna. Det kräver att storbankerna breddar sin syn på hur ett bolag ska arbeta.