A

nsvarsförsäkring

Som du säkert märkt så springer premien i ansvarsförsäkringen i taket och dessutom kostar det massor att vara med i de organisationer som erbjuder den. Många av de rådgivare vi talat med känner sig redo att lämna dessa organisationer då man inte får något för kostnaderna och de mindre förmedlarnas intresse representeras inte. Vi tycker inte det är okej att du ska behöva betala upp emot 100 000 kr/år bara för att försäkra dig, räknat på att ditt bolag endast har 3 förmedlare.
Med vår ansvarsförsäkring kommer du få en lägre premie.

Dessutom får du tillgång till den utan att betala en hög avgift för att vara med i en organisation som ändå inte ger dig något värde.
Utöver ansvarsförsäkringen erbjuder vi även juridisk rådgivning i samarbete med den advokatfirma som vi arbetar med, så som t cialis pas cher en france.ex. compliance, rutiner, klagomålshantering, krav m.m.
Med andra ord kommer du att få det du faktiskt förväntade dig men aldrig riktigt fick.

Det är viktigt att du gör det redan nu så du snabbt kan få en offert på ansvarsförsäkringen innan det är för sent.