Prescott Lewis Care

Prescott Lewis Care är ett modern och visionär organisation som drivs av en entreprenörsfamilj som mycket väl känner till de utmaningar som företagare står inför i sin vardag. Vi tror att företagare vill ha samma trygghet och rättighet som anställda, därför levererar vi de viktigaste tjänsterna som en företagare behöver för att känna sig fri, vi tycker att en företagares familj ska kunna ha samma trygghet som en anställds

Prescott Lewis Care brinner för att hjälpa småföretagare, vi arbetar hårt för att se till att våra kunder har den trygghet för sig själv och sin familj. Vår vision är att stå bakom alla Sveriges småföretagare och hjälpa till när det blir jobbigt. Vi erbjuder alla våra kunder helt fri juridisk rådgivning där vi har ledande advokater som står till tjänst för att snabbt hjälpa dig.

Prescott Lewis – Juristförsäkring

Vår grundfilosofi när det gäller tvister och processer präglas av vår inställning att juridik ska vara kostnadseffektiv och affärsmässig. För att lösa meningsskiljaktigheter  utan att riskera relationer eller anseende har vi därför tagit fram ett eget medlingsförfarande. Medling möjliggör tvistlösning utan de kostnader eller den tidsåtgång som en process i skiljedomstol eller domstol medför. Ofta kan parterna dessutom behålla sin affärsrelation efter att meningsskiljaktigheterna är utredda. Naturligtvis finns det situationer då en process inför domstol eller skiljedomstol är en bättre utväg. Våra advokater företräder er då stringent, kunnigt och lojalt.

Visste du att en advokat i genomsnitt kostar 2,400 kr per påbörjad timme?

Genom vår förmånliga juristförsäkring slipper ni denna onödiga kostnad. Både du och ert företag omfattas av vår juristförsäkring och har obegränsad tillgång till juridisk rådgivning. Hos oss är det advokater som står för råden. Genom Prescott Lewis har du och ditt företag alltid en advokat tillgänglig när behoven uppkommer utan att det kostar en förmögenhet.

Enkel och heltäckande juristförsäkring